Ngày tốt chuyển nhà tháng 04 năm 2015

Ngôi nhà mới đã sửa sang hay xây mới xong. Bạn có dự dịnh chuyển vào tháng tư này mà chưa biết ngày nào đẹp để có thể chuyển được

Bạn đã có kế hoạch chưa, bạn dự định tự chuyển nhà hay là thuê một đơn vị chuyển nhà trọn gói chuyển nghiệp để thực hiện.

Dịch vụ cho thuê xe tải chuyển nhà trọn gói

Dịch vụ cho thuê xe tải chuyển nhà trọn gói

Tháng tư theo phong thủ có rất nhiều ngày tốt cho bạn chuyển nhà. dưới đây là tham khảo bạn sắp xếp để chuyển đến ngôi nhà mới nhé.

Ngày Ngày Âm lịch Chú thích
(1*) Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 13/02/2015 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 15/02/2015 Quá tốt
(5*) Thứ tư, ngày 08 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 20/02/2015 Vô cùng tốt
(1*) Thứ năm, ngày 09 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 21/02/2015 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 11 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 23/02/2015 Quá tốt
(3*) Thứ hai, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 25/02/2015 Cực tốt
(1*) Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 26/02/2015 Tốt
(1*) Thứ tư, ngày 15 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 27/02/2015 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 02/03/2015 Cực tốt
(2*) Thứ tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015 Âm lịch: 04/03/2015 Quá tốt

 

Tham khảo ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2015