Ngày tốt chuyển nhà tháng 03 năm 2015

ngày tốt chuyển nhà trọn gói

ngày tốt chuyển nhà trọn gói

Khi dọn đến nhà mới bạn cần chú ý tới 2 vấn đề, đó là việc bố trí đồ đạc hợp phong thủy và việc chọn ngày giờ tốt để làm lễ nhập trạch chuyển tới nơi ở mới.

Chọn giờ thì phải theo nguyên tắc Trạch Cát. Không cần chú ý tới năm hoặc các tiết khí vì không phải là làm lễ động thổ. Các chuyên gia phong thủy đã đưa ra những ngày tốt sau đây trong tháng 3 năm 2015:

Ngày Ngày Âm lịch Chú thích
(4*) Chủ nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 11/01/2015 Vô cùng tốt
(1*) Thứ hai, ngày 02 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 12/01/2015 Tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 07 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 17/01/2015 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 08 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 18/01/2015 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 19/01/2015 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 11 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 21/01/2015 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 12 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 22/01/2015 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 14 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 24/01/2015 Quá tốt
(1*) Thứ hai, ngày 16 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 26/01/2015 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 17 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 27/01/2015 Tốt
(2*) Thứ sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 01/02/2015 Quá tốt
(1*) Thứ bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 02/02/2015 Tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 22 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 03/02/2015 Tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 08/02/2015 Tốt
(2*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 09/02/2015 Quá tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 10/02/2015 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 30 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 11/02/2015 Tốt
(1*) Thứ ba, ngày 31 tháng 03 năm 2015 Âm lịch: 12/02/2015 Tốt

Hãy liên hệ với chúng tối dịch vụ chuyển nhà trọn gói chuyên nghiệp để được tư vấn ngày tốt xấu cho việc chuyển nhà

Tham khảo ngày tốt chuyển nhà tháng 4 năm 2015